2018 SERIES

  • 5.6 Round1KOBE SPORTS CIRCUIT
  • 5.20 Round1NEW TOKYO CIRCUIT
  • 7.8 Round2NEW TOKYO CIRCUIT
  • 8.5 Round2KOBE SPORTS CIRCUIT
  • 8.26 Round3NEW TOKYO CIRCUIT
  • 9.16 Round3KOBE SPORTS CIRCUIT
  • 11.11 FINAL FESTIKA CIRCUIT
Top